реклама

ЗНО – 2018

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО-2018

1. ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ: з 6 лютого до 19 березня 2018 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (ДПРЦОЯО) ОРГАНІЗОВУЄ ОБРОБКУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ АБІТУРІЄНТІВ ІЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

2. ОСНОВНИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТОМ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ РЕЄСТРАЦІЮ Є:

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом МОН України від 10 січня 2017 року№ 25 (Порядок).

3. УЧАСНИКИ РЕЄСТРАЦІЇ.

Випускники закладів загальної середньої освіти;

(учні (слухачі, студенти) загальноосвітніхпрофесійних (професійно-технічних)вищих навчальних закладів), які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту

Випускники минулих років

(особи, які вже мають повну загальну середню освіту(атестат), та планують вступати до ВНЗ України)

 


 
 

 

4. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ:

1. Заповнена реєстраційна картка, оформлена на відповідному бланку згідно з вимогами Порядку.
2. Копія* паспорта громадянина України (у разі відсутності паспорта ознайомтеся з наступною інформацією).

1. Заповнена реєстраційна карткаоформлена на відповідному бланку згідно з вимогами Порядку.
2. Копія* паспорта громадянина України (у разі відсутності паспорта ознайомтеся з наступною інформацією).
3. Копія* документа про повну загальну середню освіту (атестат).

Особи, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році та НЕ ПРОХОДИТИМУТЬ ДПА у формі ЗНО (у випадках, передбачених законодавством), але бажають вступати до вищих навчальних закладів (ВНЗ) України, крім зазначених документів, готують довідку з місця навчання, яка підтверджує, що особа здобуде повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (оформлену згідно із зразком, затвердженим Порядком).

*На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підписособи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

Випадки, у яких до комплекту реєстраційних документів необхідно включити додаткові документи

Інформація для осіб з особливими освітніми потребами

Інформація для осіб із порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля

Інформація щодо реєстрації для участі в додатковій сесії в основний термін реєстрації (перереєстрації)

5. ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ.

Вам потрібно після 6 лютого 2018 року ввести реєстраційні дані до реєстраційної форми** на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) testportal.gov.ua або на нашому сайті (www.dneprtest.dp.ua). У разі потреби за консультацією або технічною допомогою з питань реєстрації Ви можете звернутися до:

відповідального за формування комплектів реєстраційних документів у закладі освіти, в якому Ви  здобуваєте у поточному навчальному році повну загальну середню освіту пункту реєстрації учасників ЗНО

**АСПЕКТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ ПІД ЧАС РОБОТИ З РЕЄСТРАЦІЙНОЮ ФОРМОЮ

1. Перед тим, як обирати перелік навчальних предметів, із яких Ви бажаєте пройти ЗНО, з’ясуйте, які саме предмети потрібні для вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) на конкретну спеціальність (ця інформація зазначається в Правилах прийому та публікується на сайтах ВНЗ).Під час реєстрації майбутні учасники ЗНО мають можливість вибрати не більше чотирьох предметів тестування. ЗНО з української мови і літератури є обов’язковим для вступу до будь-якого вищого навчального закладу (ВНЗ) України.

*Листівка «ЗНО-ДПА з іноземних мов»

2. Схема реєстрації випускників системи середньої освіти поточного навчального року.

Схема реєстрації учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти.

2. Схема реєстрації випускників минулих років.

6. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ, ВАМ ПОТРІБНО РОЗДРУКУВАТИ:

– бланк реєстраційної картки;
– контрольно-інформаційний лист.
– бланк реєстраційної картки;
– контрольно-інформаційний лист.

7. ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ.

До початку рукописного оформлення реєстраційної картки потрібно перевірити правильність зазначених у ній даних, унесених за допомогою клавіатури. Якщо Ви помітили помилку(и), потрібно її(їх) виправити, повернувшись до реєстраційної форми, та ще раз роздрукувати реєстраційну картку і контрольно-інформаційний лист.

Реєстраційна картка оформлюється українською мовою!

8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ:

 

1. Заповнить частину "Заява". Для цього необхідно:

– зазначити своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали після найменування регіонального центру;

‒ власноруч (від руки) написати заяву, у якій засвідчити бажання бути зареєстрованим(ою) для участі в ЗНО, підтвердити факт ознайомлення з Порядком;

‒ поставити дату написання заяви та особистий підпис у спеціально відведених місцях під заявою.

2. У спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклейте дві однакові фотокартки для документів (чорно-білі або кольорові) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку

9. НАДСИЛАННЯ ДО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ.

Після завершення підготовки комплекту документів

Випускники системи середньої освіти поточного навчального року

(учні (слухачі, студенти) загальноосвітніхпрофесійних (професійно-технічних)вищих навчальних закладів), які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту та складатимуть ДПА у формі ЗНО

Віддають комплект реєстраційних документів відповідальному за формування комплектів реєстраційних документів у навчальному закладі, який вони закінчують. Відповідальний надсилає поштою або передає нарочним у встановлені терміни до регіонального центру (ДпРЦОЯО, а/с 374, м. Дніпро, 49000) список випускників, оформлений згідно із зразком, затвердженим Порядком, і комплекти реєстраційних документів (дата подання визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у випадку передання нарочним – за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі).

Випускники закладів загальної середньої освіти

(особи з неконтрольованих територій, які навчаються екстерном)

Можуть надати скан-копії реєстраційних документів та фотокартки на електрону адресу закладу, у якому навчаються.

Учні (слухачі, студенти) професійних (професійно-технічних), вищих навчальних закладів), які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту та НЕскладатимуть ДПА у формі ЗНО (у випадках, передбачених законодавством)

 

Самостійно надсилають комплект реєстраційних документів рекомендованим листом у встановлені терміни (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) на таку адресу: ДпРЦОЯО, а/с 374, м. Дніпро, 49000.

 

Випускники минулих років

 

 

Самостійно надсилають комплект реєстраційних документів рекомендованим листом у встановлені терміни (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) на таку адресу: ДпРЦОЯО, а/с 374, м. Дніпро, 49000.

Випускники минулих років

(особи з неконтрольованих територій,які можуть надати документи лише за допомогою електронної пошти)

Повинні в установлений строк надіслати скан-копії фотокартки (наклеювати фотокартки на реєстраційну картку не потрібно) та реєстраційних документів на електронну адресу ДпРЦОЯО rc.dnepr@testportal.gov.ua

10. ВІДСТЕЖЕННЯ СТАНУ ОБРОБКИ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ.

Дізнатися про стан обробки реєстраційних документів Ви зможете в он-лайн режимі на сайті УЦОЯО та на нашому сайті за номером реєстраційної картки.

11. ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ РЕЄСТРАЦІЮ

За умови успішної реєстрації ДпРЦОЯО надішле кожному зареєстрованому учаснику ЗНО:

– Сертифікат ЗНО-2018;

– реєстраційне повідомлення учасника ЗНО;

– інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2018 рік».

Особам, які складатимуть ДПА у формі ЗНО, – за адресою навчального закладу, де вони навчаються.

Іншій категорії осіб – за адресою, яку вони вказали в реєстраційній картці.

Категорії осіб, документи про підтвердження реєстрації яких зберігаються в регіональному центрі.

Для кожного учасника ЗНО на сайті УЦОЯО (testportal.gov.ua) створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому! Зайти на інформаційну сторінку також можна скориставшись кнопкою на нашому сайті. Інформаційна сторінка є особистим джерелом інформації для кожного учасника ЗНО. Вона містить у собі реєстраційні дані особи, з неї учасники ЗНО роздруковують запрошення-перепустки до пунктів ЗНО, а після проходження ЗНО – інформаційну картку з результатами ЗНО.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ

За потреби, до 2 квітня 2018 року, особа може здійснити перереєстрацію. Для цього їй потрібно:

внести зміни до реєстраційних даних за допомогою спеціального сервісу, розміщеному на веб-сайті УЦОЯО, сформувати та оформити нову реєстраційну картку та повторно підготовити комплект реєстраційних документів, що має містити:

– нову реєстраційну картку;

– отриманий раніше Сертифікат ЗНО-2018, який анулюють;

– інші документи, які подавалися під час попередньої реєстрації (у випадку зміни персональних даних або відомостей про місце навчання, а також особливих умов проходження ЗНО, додають документ, що підтверджує ці зміни).

Особи, які складатимуть ДПА у формі ЗНО, віддають новий комплект документів відповідальному за формування комплектів реєстраційних документів у навчальному закладі, який вони закінчують. Відповідальний надсилає поштою або передає нарочним у встановлені терміни до регіонального центру новий список випускників і новий(і) комплект(и) реєстраційних документів (дата подання визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у випадку передання нарочним – за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі).

Інші категорії осіб надсилають новий комплект реєстраційних документів рекомендованим листом з повідомленням про вручення до ДпРЦОЯО (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

13. ВІДМОВА В РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ

Вам може бути відмовлено в реєстрації (перереєстрації) для участі в ЗНО на підставі:

1) ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

2) надання недостовірної інформації;

3) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому оцінюванні;

4) відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого терміну реєстрації (особі, яка в період реєстрації не подавала реєстраційні документи) або перереєстрації;

5) неналежного оформлення документів, потрібних для реєстрації;

6) неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку***.

У випадку прийняття рішення про відмову в реєстрації Вам будуть надіслані рекомендованим поштовим відправленням: витяг з протоколу регламентної комісії, де буде зазначено причину відмови, та документи, надані Вами для реєстрації. ***Особі з особливими освітніми потребами, для якої неможливо створити особливі (спеціальні) умови для проходження ЗНО, ДпРЦОЯО повертає не оригінал, а завірену копію наданого нею медичного висновку. Перераховані документи надсилаються до навчального закладу (для осіб, які складатимуть ДПА у формі ЗНО) або за адресою, указаною в реєстраційній картці (для інших категорій осіб).

Особа, якій відмовлено в реєстрації не пізніше 2 квітня 2018 року має:

– сформувати нову реєстраційну картку;

– усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації або перереєстрації;

– надіслати до ДпРЦОЯО комплект реєстраційних документів в один із зазначених раніше способів (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

14. ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ В ЗНО ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ.

Якщо Ви з певних причин не можете взяти участь у ЗНО-2018, то не пізніше ніж за п'ять тижнів до початку проведення основної сесії ЗНО надішліть до ДпРЦОЯО раніше отриманий Сертифікат ЗНО-2018 і заяву про відмову в реєстрації.
 

Усю потрібну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) www.dneprtest.dp.ua або за телефоном

(056) 790–24–99, а також у соціальній мережі «Facebook» «Дніпропетровський РЦОЯО»

Бажаємо успіху!

ШАНОВНІ МАЙБУТНІ УЧАСНИКИ ЗНО!

ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (далі – пробне ЗНО, пробне тестування) – це добровільне тестування осіб, яке дає їм можливість ознайомитись із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО), структурою та змістом зошита сертифікаційної роботи, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

Пробне тестування є важливим складником підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Порядок проведення пробного ЗНО регламентовано Положенням про пробне зовнішнє незалежне оцінювання

Особливості реєстрації для участі в ПРОБНОМУ ЗНО 2018

 

ЗАПРОШУЄМО УЧНІВ 10-Х, 11-Х КЛАСІВ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ Р.А., ЯКІ В 2018 РОЦІ ЗДОБУДУТЬ ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, А ТАКОЖ ВИПУСКНИКІВ МИНУЛИХ РОКІВ УЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОБНОМУ ЗНО!

Звертаємо увагу, що у 2018 році державна підсумкова атестація випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (далі-ЗНЗ) проходитиме у формі ЗНО.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОБНОМУ ЗНО буде можливо в термін з 09.01.2018 до 31.01.2018 на нашому сайті www.dneprtest.dp.ua

*Зареєстровані особи мають доступ до тренувального онлайн-тестування!

*Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість пробного ЗНО - 132 грн (разом з ПДВ) за одне тестування.

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО-2018:

Дата проведення

Предмет тестування**

24.03.2018 (субота)

українська мова і література

31.03.2018 (субота)

біологія, географія, історія України, математика, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова

**Предмети тестування, зазначені в один день, розпочинаються одночасно, тому неможливо бути присутнім в той саме час на кількох тестуваннях.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОБНЕ ЗНО-2018

 

ПРОБНЕ ЗНО ДАЄ ЗМОГУ:

– узяти участь у процедурі проведення ЗНО;

– психологічно адаптуватися до основної сесії ЗНО;

– ознайомитися з різними формами завдань;

– розрахувати час роботи із зошитами сертифікаційної роботи;

– потренуватися в заповненні бланків відповідей;

– визначити власний рівень знань;

– скорегувати підготовку до ЗНО

УЧАСНИКИ ПРОБНОГО ЗНО ОТРИМУЮТЬ:

– зошит(и) із завданнями пробного ЗНО;

– бланк(и) відповідей;

– змогу ознайомитися із правильними відповідями до завдань пробного ЗНО, власним результатом проходження пробного ЗНО за шкалою 1–12 балів та рейтинговою шкалою 100–200 балів.

ПРОБНІ ТЕСТИ УКЛАДАЮТЬ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ. За бажанням особи такі завдання надаються однією із мов національних меншин (крім завдань з української мови і літератури та іноземних мов).

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО (ЗАПРОШЕННЯ) для осіб, які зареєструвалися та вчасно сплатили вартість тестування (нь), буде розміщено на нашому сайті до 01.03.2018.

У ДЕНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО допуск особи до пункту пробного тестування здійснюватиметься за наявності таких документів:

- Паспорта (свідоцтва про народження) або іншого документа,що посвідчує особу;

- Запрошення для участі в пробному ЗНО.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ визначатимуться за допомогою спеціального сервісу «Визначення результатів пробного ЗНО», який буде розміщено на нашому сайті www.dneprtest.dp.ua (з української мови і літератури – з 24.03.2018, з інших предметів – з 31.03.2018).

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни: з української мови і літератури з 24 до 26 березня, з інших предметів – з 31 березня до 02 квітня.

Оголошення результатів пробного ЗНО з української мови і літератури – 30 березня, з інших предметів – 06 квітня.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ,

Усю потрібну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) www.dneprtest.dp.ua, або за телефоном (056) 790–24–99, або в соціальній мережі «Facebook» «Дніпропетровський РЦОЯО»

 

 

 

 

ДПА 2017 наказ МОН

 
 

Покрокова інструкція участі в ЗНО - 2017

Перейти до реєстрації в ЗНО

У 2017 році для вступу до вищих навчальних закладів особи подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 і 2017 років.

Кожен учасник зовнішнього оцінювання має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів з переліку:

• української мови і літератури
• історії України
• математики
• біології
• географії
• фізики
• хімії
• англійської мови
• іспанської мови
• німецької мови
• російської мови
• французької мови

Детальна інформація про програми зовнішнього незалежного оцінювання, на основі яких укладатимуться завдання з цих предметів, характеристики сертифікаційних робіт, критерії оцінювання завдань розміщена в розділі «Предмети ЗНО».

Переклад завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії буде здійснено кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.

Державна підсумкова атестація у формі зовнішнього нез

увеличение трафика на сайт