реклама

Рекомендації учням щодо ведення робочих зошитів

  • Ведіть записи в робочих зошитах охайно, синьою або чорною пастою, із дотриман­ням полів.

  • Зазначайте дати записів, указуйте тему, яку вивчаєте, вид роботи: конспект, вправа, задача, твір тощо.

  • Ведіть робочий зошит окремо із кожного навчального предмета, не робіть у них за­писів, що стосуються інших дисциплін.

  • Зауважте, доцільно оформити з кожного навчального предмета три робочі зошити:

— для самостійної роботи над підручниками, навчальними посібниками та пер­шоджерелами;

— для виконання вправ, розв’язання задач та інших завдань;

— для контрольних і творчих робіт.

« Залишайте в зошитах для самостійної роботи над підручниками, навчальними по­сібниками та першоджерелами кілька чистих сторінок після вивченої теми або ро­біть широкі поля для доповнень під час підготовки до річного оцінювання та дер­жавної підсумкової атестації.

  • Стежте, щоб у зошитах для виконання вправ і розв’язання задач усі завдання були правильно оформлені.

  • Уникайте виправлень, строкатих кольорів пасти, не пишіть маркерами, чітко до­тримуйтеся полів у робочих зошитах.

  • Демонструйте і коментуйте записи в робочих зошитах на вимогу вчителя.

  • Пам’ятайте, що робити записи в зошитах іншим особам не можна, зошити з такими записами вчитель має право не визнати, заборонити для роботи на індивідуальній консультації та не перевірити.

  • Заборонено замість конспектування робити добірки ксерокопій чи складати елек­тронні реферати.

  • Зауважте, що таблиця, схема в електронному чи друкованому вигляді можуть лише доповнювати конспект.

 

увеличение трафика на сайт