реклама

Про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання

Тестування потребує попередньої підготовки всіх учасників навчального процесу, тому вчителям слід активніше вводити тестові технології в систему навчання. За допомогою тренувальних вправ учитель зможе оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу учнями та відпрацювати у них навички роботи з тестовими завданнями.

Психотехнічні навички саморегуляції та самоконтролю, що учні отрима­ють у процесі тренування, не тільки підвищать ефективність підготовки до складання зовнішнього оцінювання, а й допоможуть учням більш успішно почувати себе під час проведення екзамену, сприятимуть розвиткові навичок мислсневої діяльності, вмінню мобілізувати себе у складній ситуації, оволо­дівати особистими емоціями.

 


 

Поради учням

Під час підготовки до складання зовнішнього оцінювання учням слід навчитися техніки тестування. Одним з важливих моментів даної техніки є навчання постійного самоконтролю часу. Тобто учням слід навчитися еконо­мити час для розв’язання найбільш складних завдань.

На виконання завдань Частини 1 передбачається відводити 1-2 хвилини, о на розв’язування завдань Частини 2 — від 3 до 5 хвилин, а час, що зали­шиться — на виконання завдань третьої частини.

Відповідність цим рекомендаціям можна досягти використовуючи таке:

*                                       при виконанні завдань першої та другої частин користуватися усною лічбою і проміжними обчисленнями;

*' підставляючи запропоновані відповіді у деякі завдання Частини 1 мож­на скоріше отримати правильну відповідь, ніж розв’язуючи завдання;

*                                       обминати ті завдання, що неможливо виконати одразу;

*                                       розв’язування геометричних завдань залишати наостанок, оскільки їх розв’язування потребує багато часу, і як свідчить досвід, учні краще підго­товлені до алгебри, ніж до геометрі.

Учням також треба навчатися «спірального проходження» тесту. Завдання тесту необхідно проглянути від початку ідо кінця і відмітити для себе те, що вважається простим, зрозумілим і легким, тобто виконати спочатку ті зав­дання, що можна розв’язати без особливих роздумів і зусиль. Після цього треба знову переглянути тест і визначити наступні завдання, які можна спро­бувати розв’язати.

Частина 3 складається з завдань високого рівня складності, при розв’язуванні яких необхідно не тільки вміт знайти правильну відповідь, а й об­ґрунтувати одержані висновки, побудувати логічно правильний ланцюг мірку­вань а також математично грамотно записати розв'язок.

 

увеличение трафика на сайт