реклама

Працюємо за новими програмами.

З 1 вересня 2012-13 навчального року початкова школа розпочне роботу за оновленим Державним стандартом.

Результати навчальних досягнень учнів початкових класів зумовили необхідність поновити зміст Державного стандарту початкової загальної освіти та удосконалити Базовий навчальний план початкової загальної освіти.

Як зазначають у МОНмолодьспорту України, в процесі розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти було ретельно вивчено зарубіжний досвід та враховано кращі традиції вітчизняної освіти.

Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів.

Перевагами затвердженого документу є розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання, використання здоров’язбережувальних технологій та екологічна спрямованість освіти.

                Отже, з першого вересня першокласники України розпочнуть навчання за новими програмами і підручниками. Змін чимало і, по суті, - це початок серйозних перетворень в українській освіті.

Стандартом  передбачено, що з 1 вересня 2012 року  в  загальноосвітніх навчальних закладах України іноземна мова буде обовязковою для вивчення з 1-ого класу. МОНмолодьспорту України передбачається внесення відповідних змін до навчальних планів (1 год. іноземної мови на тиждень) та навчальних програм, видання підручників з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) для 1-ого класу.

            Новим Держстандартом передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів. Однією із цілей освітньої галузі "Технології” є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. З цією метою з 2 класу до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2 -4 класах початкової школи за програмою «Сходинки до інформатики»

У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» базовим навчальним планом  передбачено 4 години на тиждень. Нова програма має свої особливості, однією з яких є поновлення тестування учнів за видами (швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність, швидкісно-силові якості), що були відмінені в 2008 році в зв’язку з трагічними випадками на уроках фізкультури, а також на даний час відмінені заліки  з даного предмета та проведення Державного тестування учнів з видів спорту. Одночасно зменшено кількість контрольних нормативів  із таких випробувань,  як швидкість та витривалість. З цією метою в початковій школі збільшено кількість годин у розділі « Рухливі та спортивні ігри».

            Посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь «Природознавство», та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах.

 На варіативну складову відведено лише по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.

Отже, нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.

Зміст стандарту максимально розвантажений, логічно вибудуваний, доступний для авторів навчальних програм (педагогічних працівників, учителів початкових класів, методистів, наукових працівників).

Таким чином, на новому витку розвитку початкової освіти необхідне системне удосконалення основних чинників впливу на якість навчально-виховного процесу. Тільки через поліпшення змісту освіти, нові підручники і навіть видання вкрай потрібної для вчителів і студентів літератури не буде високої якості, яку від нас чекає держава, суспільство, кожна родина. Необхідно одночасно створювати нові методики, сучасну матеріальну базу, сприятливе для дітей навчальне середовище, забезпечити якісний медичний і психологічний супровід  оновленої початкової освіти.

Сьогодні неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння міркувати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися з учителем, учнями залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми. 

Для учнів 1 класу навчальний процес буде організований за навчальними програмами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 12.09.2011 року №1050.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою навчання 1-4 класи (К., Видавничий дім «Освіта», 2012)

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи (К., Видавничий дім «Освіта», 2012)

 

увеличение трафика на сайт